Havn og natur – side om side på Esbjerg Havn

“Man forbinder nok mest Esbjerg Havn med skibe, vindmøller, kraner, tungt gods, trafik af lastbiler – og som arbejdsplads for rigtig mange mennesker. Men i havnebassinerne, på kajerne, de ubenyttede arealer og på terminalernes tage findes et dyre- og planteliv, de færreste lægger mærke til.
– Noget af naturen på havnen er der på trods af industrien, og andre dele af den er afhængig af nærheden til vandet. Ved at stoppe op, bukke sig ned eller kigge ud over vandet kan man ofte få et anderledes indtryk end den pulserende havn, der dominerer billedet, siger Niels Knudsen.”

Sådan lød en del af teksten der var oplægget. Ikke nemt at fotografere i vintermånederne, hvor fulge- og planteliv ikke er særlig aktivt så der måtte tænkes lidt skævt, nu hvor naturen “holdt fri”.


Niels Knudsen med sin kikkert. Han spottede ikke meget andet en et par måger den dag jeg var med ham rundt.


På molestenene holder Ternerne til og har deres ynglesteder.


De høj ben på borrerigge der ligger i Esbjerg Havn