Speciel drone opgave i sidste uge ved Kolding Sygehus

Det var en speciel og vanskelig droneopgave jeg løste i sidste uge. Jeg havde fået til opgave at fotografere Kolding Sygehus. En umiddelbar lige-til-opgave hvis ikke det var fordi at det ikke er tilladt at flyve med drone der, grundet sygehusets helipad. Faktisk gælder det totale forbud i en radius af en kilometer fra den. Derfor havde der forud for opgaven, været månedsvis med planlægning og indhentning af tilladelser til at det kunne gennemføres. Det lykkedes og dagen kom hvor jeg havde to timer hvor jeg måtte flyve i området. En spændene opgave hvor det bagved liggende arbejde rent faktisk er større end selve løsningen af opgaven. Billederne er afleveret til en tilfreds kunde og jeg kan kun takke for opgaven og at det kunne lade sig gøre.